Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.519 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.519 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ibni Abbasi r.a. se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. rregullisht i ka kaluar netët i uritur (pa ngrënë), edhe familja e tij nuk kanë pasur darkë, kurse buka e tyre më së shumti ka qenë prej elbit.”

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

About Thirrja