Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.518 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.518 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Muhammed Fedalete ibn Ubejd elEnsarij r.a. se e ka dëgjuar të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s duke thënë: “I lumi ai që është udhëzuar në Islam, jetesën e ka të mjaftueshme dhe është i kënaqur (me atë që ka).”

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

About Thirrja