Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.517 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.517 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Amr ibn el-’Asi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Ka shpëtuar ai që është bërë musliman, ka furnizim (vetëm) aq sa i nevojitet dhe e ka bërë Allllahu të kënaqur me atë që i ka dhënë.”

(Transmeton Muslimi)

About Thirrja