Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.516 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.516 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ubejdullah ibn Mihsan el-Ensarij el-Hatmij r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Kush gdhihet prej jush i sigurtë në shpirtin e tij, i shëndoshë në trupin e tij dhe ka ushqim për një ditë, është sikur t’i jetë dhënë krejt bota.”

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen)

About Thirrja