Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.515 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.515 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Umameje r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “O biri i Ademit, nëse e shpenzon tepricën (e pasurisë), më mirë është për ty, kurse nëse e mban, është më keq për ty. Askush nuk të qorton nëse jeton në mënyrë modeste. Dhe fillo (me rastin e shpenzimit) prej atyre që je i obliguar t’i furnizosh.”

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

About Thirrja