Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.512 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.512 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Aishja r.a. se ka thënë: “Shtrati i të Dërguarit s.a.v.s. ka qenë prej lëkurës, i mbushur me palmë.”

(Transmeton Buhariu)

About Thirrja