Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.504 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.504 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Musa el-Esh’arij r.a. se ka thënë: “Aishja r.a. i nxori e na i tregoi dy ndërresa – këmishën dhe mbulesën (e pjesës së poshtme të trupit), të cilat ishin shumë të vrazhda e të trasha dhe tha: “Në këto të dyja ka ndërruar jetë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s.”

(Muttefekun alejhi)

About Thirrja