Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.499 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.499 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Enesi r.a. se ka thënë: “Pejgamberi s.a.v.s. deri kur ka vdekur nuk ka ngrënë asnjëherë në tavolinë, as nuk ka ngrënë bukë të situr.”

(Transmeton Buhariu) Në një transmetim tjetër të tij thuhet: “E as që ka parë (para vetes) ndonjëherë dele të pjekur (me lëkurë), pasi që është përvëluar.”

About Thirrja