Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.489 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.489 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ka’b ibn Maliku r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Dy ujq të uritur të cilët bien ndër dele nuk bëjnë më tepër dëm sesa lakmia e njeriut për pasuri dhe karrierë (autoritet) fesë së tij.”

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

About Thirrja