Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.483 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.483 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Mes’udi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Mos u thelloni (mos u merrni shumë) në pasuri të patundshme, që të mos dashuroheni me këtë botë.”
(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hadith hasen)

About Thirrja