Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.477 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.477 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga en-Nu’man ibn Beshiri r.a. se ka thënë: “Umer ibn el-Hattabi r.a. foli për fitimin e njerëzve nga të mirat në këtë botë dhe tha: “Vërtet e kam parë të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s. gjatë tërë ditës (me bark) të përkulur (nga uria), nuk kishte as hurma të këqija, që ta mbushte barkun e tij.”  (Transmeton Muslimi)

About Thirrja