Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.467 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.467 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga el-Mustevrid ibn Shedadi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Kjo botë (dunjaja) ndaj botës tjetër (Ahiretit) është sikur kur njëri prej jush ta vendosë gishtin e tij në det, pastaj le të shikojë me çka i kthehet (nga uji i detit).”

 

(Transmeton Muslimi)

About Thirrja