Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.455 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.455 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn esh-Shihijr r.a. të ketë thënë: “I erdha të Dërguarit të All-llahut s.a.v.s., ndërsa ai ishte duke u falur. Në gjoksin e tij dëgjohej një ushtimë, sikurse ushtima e kazanit kur zien nga të qarët.”

(Hadith sahih, transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)

About Thirrja