Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.432 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.432 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga el-Bera’ ibn ‘Azibi r.a. se Pejgamberi s.a. v.s. ka thënë: “Muslimani, kur të pyetet në varr, do të dëshmojë se nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Tij.” Këtë e vërtetojnë Fjalët e All-llahut: “All-llahu do t’i forcojë besimtarët me fjalë të forta edhe në këtë edhe në atë botë.” (Ibrahim, 27)

(Muttefekun alejhi

About Thirrja