Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.428 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.428 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Ejjub Halid ibn Zejdi r.a. se ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s duke thënë: “Sikur ju të mos bënit mëkate, All-llahu do të krijonte krijesa që do të gabonin, e pastaj kërkojnë falje (bëjnë istigfar) dhe do të falen.”

(Transmeton Muslimi)

About Thirrja