Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.427 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.427 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Pasha Atë, në dorën e të cilit gjendet shpirti im, sikur ju të mos bënit mëkat, do t’ju zhdukte All-llahu dhe do të sillte një popull që bën mëkate, pastaj kërkon falje dhe Allllahu i Madhëruar i fal.”

(Transmeton Muslimi)

About Thirrja