Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.420 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.420 – nga Libri Rijadus Salihin

Nga Ebu Seid El-Hudriu r.a. tregohet: “I Dërguari i All-lla­hut ndaloi kthimin e grykës së enëve për pije”. (Fjala është për enë për pije prej lëkure, kur gryka e saj kthehet ashtu që pjesa e brendshme të dalë jasht). (Mutte­fekun alejhi)

About Thirrja