Home / Tema Islame / Sunnet / Hadithi 32: Shenjat e fuqisë së Allahut të lartësuar

Hadithi 32: Shenjat e fuqisë së Allahut të lartësuar

Planetet qarkullojnë në një rregull të përkryer dhe kjo nuk ndryshon përveq se me dëshirën e Allahut.Kjo tregon për  fuqinë e të Urtit dhe të Diturit. Allahu nuk ndryshon asgjë nga këto përveç nëse dëshiron të bën mrekulli për ndonjë pejgamber apo nderim për ndonjë të sinqert apo frikësim për ndonjë popull që nuk kthehet tek Allahu.

Trans.ebi Bekra r.a. se ka thënë:kena qenë te i dërguari,u morrë dielli dhe u ngrit I dërguari duke e krehur petkun e tij derisa hyri në xhami dhe ne hymë me të ,pastaj i falëm dy rekate derisa u shpalos dielli dhe tha i dërguari:”me të vërtetë nuk mirret dielli e as hëna për vdekjen e dikujt,kur ti shihni kështu atëherë faluni dhe lutuni derisa të kalon ajo që ju ka kapluar”.
Dobitë e hadithit:

1)marrja e diellit dhe hënës:

a)eklipsi i diellit:marrja e dritës së diellit,ndodhë kur del hëna ndërmjet tokës dhe diellit dhe e ndalon       dritën e diellit.
Marrja e hënës është shkuarja e dritës së hënës, ndodhë përshkak se toka del ndërmjet diellit dhe hënës dhe i’a ndalon dritën e diellit dhe errësohet hëna.
b)namazi i marrjes së diellit dhe hënës është legjitim me kur’an, sunnet dhe me konsenzus.Sa i përket kuranit thotë Allahu:”nuk i dërgojmë argumentet përveç se për frikësim”.Eklipsi është argument prej argumenteve të Allahut frikësuese.Sa i përket sunnetit,ka thënë i dërguari:”nëse shihni diçka nga këto shenja frikësuese,hyni në namaz”.Sa i përket konsenzusit:muslimanët kanë konsenzus që lejohet me u fal ky namaz, pa mospajtime .                                                                                                                   c)shkaku i ligjshmërisë së saj:është marrja e diellit dhe hënës,kjo përsëritet çdoher që të ketë marrje të tyre.
Kushti për lejimin e këtij namazi:për tu lejuar falja e këtij namazi kushtëzohet çdo send që kushtëzohet në namazet tjera siç është:pastërtia në të gjitha aspektet,mbulimi i pjesëve të turpshme,kthimi kah kibla dhe qëllimi.
Dispozita:është sunnet dhe thuhet se është farz kifaje.
Mënyra:falen dy rekate ose katër sikur gjitha namazet tjera nafile sipas medhhebit Hanefi,ndërsa sipas medhhebit Shafi falen dy rekate, çdo rekat me dy ruku:lexon pastaj shkon në ruku pastaj ngritet dhe lexon përsëri ,pastaj shkon në ruku, pastaj drejtohet dhe pastaj bën sexhde,dhe në çdonjerën prej tyre e zgjat.
Falet në ndonjë xhami të madhe apo në hapsir që të i nxen të gjithë.
Sa i përket marrjes së hënës nëse ndodh natën atëherë nuk i mbledh njerezit që të falen në xhami për shkak të vështirësive gjatë natës,dhe se këtë nuk e ka bërë i dërguari.

2)lutja:ka urdhëruar Allahu i madhëruar që të bëjmë lutje në mirësi dhe vështirësi,në kërkimin e faljes,për largimin e dëmit dhe largimin e sprovave,ska dyshim se marrja e diellit dhe hënës është prej shenjave frikësuese nga Allahu i lartësuar,që tregojnë se Allahu është që e rregullon gjithësinë e prej saj ëshë hëna e dielli.
Nuk duhet që muslimani të argëtohem me shiqimin e diellit kur të mirret apo hënës por duhet të angazhohet me namaz dhe me lutje,siç ka bërë i dërguari.
Lutja është truri i adhurimit,Allahu ka urdhëruar për të dhe ka thënë:”luteni Zotin tuaj të perulur dhe në heshtje”.
3)tregonë hadithi se Allahu vet e kontrollon gjithësinë ashtu siç dëshiron me urtësinë e Tij.
4)kujdesi i edukatorit që të i mëson njerëzit në çdo rast.
5)shenjat e Allahut nga marrja e diellit,marrja e hënës,erërat e forta,shiu i madh janë shkaqe për tu frikësuar nga Allahu i lartësuar.
6)butësia e Allahut me robërit kur ju dërgon shenja për t’u larguar mëkatarët nga mëkatet e tyre.

Përktheu nga arabishtja: Hoxhë Ibrahim Sherifi

About Thirrja