Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.402– nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.402– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ibni Mes’udi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Në atë ditë (Ditën e gjykimit) do të sillet Xhehenemi me shtatëdhjetë frerë dhe në çdo fre do të ketë nga shtatëdhjetë engjëj që e tërheqin.” (Transmeton Muslimi)

About Thirrja 1