Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi / HADITHI nr.301– nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.301– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Nuk ka ditë në të cilën gdhihen robërit e All-llahut e që të mos zbresin dy engjëj dhe njëri të thotë: “O All-llahu im, jepi kompensim atij që ka shpenzuar”, kurse tjetri thotë: “O All-llahu im, jepi shkatërrim atij që (dorën e vet) ka shtrënguar.” (Muttefekun alejhi)

About Thirrja 1