Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi / HADITHI nr.299– nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.299– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Mes ‘ud el-Bedrij r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Kur e bën njeriu një shpenzim për mbajtjen e familjes së tij, duke llogaritur shpërblimin e All-llahut, ajo do të jetë për të sadaka.” (Muttefekun alejhi)

About Thirrja 1