Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi / HADITHI nr.259 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.259 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga En-Nu’man ibn Beshir r.a. se i Dërguari i Allllahut s.a.v.s. ka thënë: “Besimtarët në marrëdhëniet mes tyre; në mëshirë, dashuri e miqësi janë si një trup, e nëse sëmuret një organ edhe pjesët e tjera të trupit shqetësohen dhe mbarë organizmi vuan nga dhembjet, pagjumësia dhe ngritja e temperatures.” (Muttefekun alejhi)

About Thirrja 1