Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi / HADITHI nr.227 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.227 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Musa r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s ka thënë: “Besimtari me besimtarin është i lidhur sikurse ndërtesa, elementet e së cilës janë të lidhur fort njëri me tjetrin”, dhe i kryqëzoi gishtat e tij.”  (Muttefekun alejhi)

About Thirrja 1