Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi / HADITHI nr.226 – nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.226 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Havla bint Thamir el-Ensarije, gruaja e Hamzës r.a., se ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut s.a. v.s. duke thënë: “Vërtet disa njerëz shkelin në pasurinë e All-llahut pa të drejtë, andaj në Ditën e Gjykimit i pret zjarri i Xhehenemit.”  (Transmeton Buhariu)

About Thirrja 1