Home / Tema Islame / Edukim dhe pastrim shpirti / CILËSITË E PERSONALITETIT TË SUKSESSHËM

CILËSITË E PERSONALITETIT TË SUKSESSHËM

  1. Përkujdeset që lidhja e tij me Allahun të jetë e fortë.
  2. Posedon baraspeshë në shumë anë të jetës së tij, në atë shpirtërore, dhe psikike, dhe shoqërore, dhe profesionale, dhe familjare.
  3. Qëllimet dhe synimet e tij i ka të përcaktuara.

4 I jep përparësi gjërave më elementare.

  1. Posedon mendim pozitiv.
  2. Është i kapur për detyrimet e tij dhe është i koncentruar në realizimin e qëllimit të tij.
  3. Brenda tij posedon një stimulues që e nxit në realizimin e ambicieve të tij.
  4. Është i aftë në planifikimin e gjërave.
  5. Kohën e tij di si ta përdorë dhe ta sistematizon.
  6. Dhe ajo më kryesorja të gjitha i bën për ta fituar kënaqësinë e Allahut, dhe kjo, është çelësi i çdo suksesi!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

About Tema