Home / Tema Islame / Kur'an / Etika e leximit të Kur’ani kerim

Etika e leximit të Kur’ani kerim

 1. Të lexojë Kur`an me abdest,
 2. Ta pastrojë gojën me misvak (apo brushë) para se të fillojë me lexim të Kur`anit.
 3. Të lexojë Kur`an në vend të pastër,
 4. Të ulet drejt Kibles me devotshmëri, butësi, seriozitet dhe kokulur,
 5. Të shqiptojë me zë EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM që do të thotë: “Kërkoj prej All-llahut që të më mbrojë prej shejtanit të mallkuar”,
 6. Të lexojë me tertil (rrjedhshëm),
 7. Të logjikojë rreth asaj që e lexon,
 8. Kur të lexojë Kur`an të qajë apo të bëhet sikur qanë,
 9. Të lexojë me zë të bukur,
 10. Të lexojë me zë nëse nuk pengon dikë prej atyre që falen, lexojnë apo që flenë,
 11. Të lexojë duke shikuar në Mus’haf me që shikimi në të është ibadet (adhurim),
 12. Mos të bisedojë me askënd gjatë leximit përveç se në raste urgjente,
 13. Mos të qeshë e as mos të luaj gjatë leximit të Kur`anit, as mos të shikojë në gjërat të cilat e argëtojnë (ia tërheqin vëmendjen).

 

 • www.thirrjaislame.com

 

About admin

ki ka qen i Jasirit