Home / Tema Islame / Gruaja dhe Familja

Gruaja dhe Familja

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. E drejta e prindërve është e madhe, pozita …

Read More »

PESË THEMELET IMANORE NË EDUKIMIN E FËMIJËVE

Për ta filluar një proces edukator të saktë dhe preciz, kemi nevojë që ta fillojmë në formë të planifikuar dhe shkencor, dhe poashtu kemi nevojë  për precizitet dhe saktësi në zgjidhjen e mjeteve dhe metodave të përshtatshme për çdo person në veçanti. Islami e ka themeluar metodologjinë e tij të …

Read More »

POROSIA E PRINDIT PËR BIJËN E POSAMARTUAR

– Në ditën e martesës së saj e thirri prindi i saj dhe i tha: Bija ime, ti sot transferohesh tek dy duar të huaja. Në këtë natë do të mbulon një kulm i huaj në shtëpinë e një burri të huaj. Në këtë natë do të qëndroj afër krevatit …

Read More »

POROSI PËR FEMRËN MUSLIMANE

Motra ime muslimane, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ty. Allahu, azze ue xhel, i ka lavdëruar gratë muslimane të cilat janë besimtare, durimtare, e të devotshme dhe i ka përshkruajtur se ato janë besnike që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu. Prandaj Allahu, azze ue xhel, kur i …

Read More »

MOSRESPEKTI I PRINDËRIT NDAJ FËMIJËS

Çdo ditë dëgjojmë dhe shohim pamje dhe forma të ndryshme të mosrespektimit të prindërve nga ana e fëmijëve të tyre, kështu që në anën tjetër çdo herë rritet presioni i jonë ndaj tyre, dhe i detyrojmë t’i respektojnë urdhëresat, detyrat, dhe ndalesat, dhe në rast se nuk i respektojnë atëherë …

Read More »

ME DASHURI I EDUKOJMË BREZAT TANË

Allahu, azze ue xhel, fëmijën e bëri kënaqësi për sytë e prindit, dashuri të zemrës së tij, gëzim të shpirtit të tij dhe të natyrshme e konsideroi dashurinë që e ndjen prindi kundrejt fëmijës së tij. Bile në Kuran, Allahu, azze ue xhel, i lavdëroi miqtë e Tij, se ata …

Read More »

MARRËDHËNIET BASHKËSHORTORE

Prej çështjeve që Islami i kushton rëndësi të veçantë është edhe çështja e familjes brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Duke e pasur parasysh se bazamenti i çdo familjeje është burri dhe gruaja, Allahu për ta ligjësoi ligje, caktoi kufi dhe rregulla, u detyroi detyra dhe na bëri me dije se …

Read More »

FEJESA E VAJZËS SË BUJKUT

Një i ri shkon t’ia kërkon bujkut dorën e vajzës së tij të bukur. Kur shkoi te ferma e tij, bujku, e shikoi dhe i tha: O biri im, shko dhe ndalu te ajo fushë, dhe unë do t’i liroj tri dema, një pas një, dhe ti nëse e kap …

Read More »

GRUAJA QË E FEJOI BURRIN E SAJ NGA ZOTI I SAJ

Ishte një grua e cila e donte burrin e saj nga thellësia e zemrës së saj edhe atë e donte shumë. Frikohej se do të hyn në Xhenet e mos të jetë gruaja e tij në Xhenet ashtu si ishte në dynja. Kjo grua është “Umu Derda” gruaja e Ebu …

Read More »

HALIME, ALLAHU TË MËSHIROFTË!!

Një motër muslimane franceze e cila emigroi për hir të Allahut ndërroi jetë këto ditë! Kjo motër muslimane u sprovua me sprova të ndryshme dhe të llojllojshme dhe ishte shembull në durim dhe në kërkimin e kënaqësisë së Allahut. E pranoi Islamin në moshë të re dhe për këtë arsye …

Read More »