Home / Tema Islame / Fikh

Fikh

UMRAH

Shkarko fletushkën PDF NJË PËRSHKRIM I PËRMBLEDHUR BAZUAR NË PUNËN E SHEJHUT ABDUL AZIZ AL-TARIFI pdf    

Read More »

Transplantimi i pjesëve të trupit, pjesa -II-

Transplantimi i pjesëve të trupit, pjesa -II- Falënderimi dhe Lavdërimi i takon Allahut, paqja dhe shpëtimi i Tij qofshin për të Dërguarin e Tij, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij. Si plotësim i pjesës së parë në këtë çështje, vlen të ceken …

Read More »

LUTJA PËR TË VDEKURIN GJATË VIZITËS SË VARREZAVE

Muslimani preferohet të shkon t’i viziton varrezat që ato t’ia rikujtojnë vdekjen dhe ahiretin dhe t’i zbutet zemra, mirëpo edhe të bën lutje për banorët e varrezave. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: “Vizitoni varrezat, ngase ato ua përkujtojnë vdekjen.” I Dërguari i …

Read More »

ETIKA E XHAMISË DHE DISPOZITAT E SAJ

Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe lavdia e Allahu qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O ju musliman, xhamitë janë shtëpitë e Allahut. Muret e saj janë ndërtuar dhe themelet e saj janë ngritur për hir të Tij, të adhurohet dhe …

Read More »

ÇKA I BËN DHE ÇKA NUK I BËN DOBI TË VDEKURIT (2)

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Gjykimit. Në shkrimin e kaluar e cekëm se i vdekuri mundet të përfiton edhe pas vdekjes së tij dhe për këtë dëshmojnë …

Read More »

ÇKA I BËN DHE ÇKA NUK I BËN DOBI TË VDEKURIT (1)

Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin birin e Abdullahit dhe robin e Allahut. Allahu i Madhëruar dërgoi Pejgamber, zbriti libra, …

Read More »

DISPOZITAT E XHENAZES

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe rikujtoni vdekjen dhe afrimin e saj, përgatituni për të me vepra të mira dhe pendim nga gjynahet dhe të ligat. Harresa e vdekjes i ngurtëson zemrat dhe nxit pas dynjasë.  Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, përcjell se i Dërguari i Allahut, …

Read More »

DIVORCI DHE DISPOZITAT E TIJ

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe falënderoni për mirësitë e mos i mohoni të mirat e Tij. Allahu i Madhëruar thotë: “O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra”. …

Read More »

ZBUKURIMI I LEJUAR DHE AI I NDALUAR

Allahun e falënderoj prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç se Allahut dhe se Muhamedi, biri i Abdullahit dhe robi i Allahut, është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të mbi familjen e …

Read More »