Home / Tema Islame

Tema Islame

FJALË TË ARTA !!

– Shejhu i nderuar Muhamed Sharavi, Allahu e mëshiroftë, thotë: Nëse e ke dert çështjen e tjetrit. dije se ti ende posedon natyrshmëri. Nëse ia vëren tjetrit bukurinë, dije se në brendësinë tënde ke bukuri. Nëse e ruan shoqërinë, dije se ti je i mirë për shoqëri. Nëse përkujdesesh për …

Read More »

DITA E GJATË

Njerëzit në këtë botë jetojnë të shkujdesur dhe me shpresa të gjata. Prandaj, rikujtimi i shpirtit për realitetin e udhëtimin të tij është i domosdoshëm, me qëllim që ta ndërton ahiretin me dunjan dhe ta shfrytëzon të tashmen për të ardhmen. Allahu e bëri bindjen në ditën e Kiametit prej …

Read More »

PAS VËSHTIRËSISË VJEN LEHTËSIMI

Mos u dëshpëro.. mos u pikëllo… mos u mërzit. Sepse e vështira do të largohet me lejen e Allahut. Ato momente dhe situata që të japin dhembje dhe gjoksin ta ngushtojnë dhe syrin ta lotojnë do të kalojnë me lejen e Allahut dhe pas tyre do të vijnë momentet e …

Read More »

LLOJET E SHPIRTIT

Shpirti është tri llojesh: shpirt fort i prirë për të keqe, shpirt qortues dhe shpirt i qetë. 1. Shpirti fort i prirë për të keqe është ai shpirt i cili nuk nxit përveçse në të ligën dhe konsiderohet si burim i çdo të keqe dhe të lige. 2. Shpirti qortues …

Read More »

VAJZA JOTE ËSHTË BËRË GRUA, A E BESON?!

Ekziston një ditë, një moment, një çast, kur çdo baba dhe nënë e paramendojnë se është i largët dhe besojnë, se nuk do të vijë shumë shpejt. Ajo ditë është kur ata e shohin vajzën – që dikur zvarritej – para tyre si nuse, e cila niset për në shtëpinë …

Read More »

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. E drejta e prindërve është e madhe, pozita …

Read More »

TENTO TA KESH AFËR NJË NJERI TË TILLË!!

  Gjëja më e bukur në jetë.. të kesh afër një njeri që të lexon pa shkronja! Të kupton pa mos fol! Të donë pa interes! Të jep pa mos kërkuar gjë! Të kupton pa sqarim! E ndjen dhembjen tënde pa mos i parë lotët e tua! E ndjen mërzinë …

Read More »

RREZIKU I RYSHFETIT

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. Detyrohet ai i cili e merr ndonjë përgjegjësi …

Read More »

TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH!

Tri periudha të jetës të bëjnë të qeshësh: 1. Periudha e rinisë: E posedon kohën + fuqinë, mirëpo, jo edhe pasurinë! 2. Periudha e angazhimit dhe e punës: E posedon pasurinë + fuqinë, mirëpo, jo edhe kohën! 3. Periudha e pleqërisë: E posedon kohën + pasurinë, mirëpo, jo edhe fuqinë! …

Read More »

VEPRA E MIRË

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtar, frikojuni Allahut dhe dijeni se veprat janë …

Read More »