Home / Tema Islame

Tema Islame

SHPREHJET PAS MARTESËS

– Dy apo disa muaj pas martese, fillojmë t’i dëgjojmë shprehjet: Më nuk më do! Ky nuk është personi që u martova! Mendoj se gabova dhe u nguta! U mashtrova!! – Ku qëndron problemi që të nxirren këto fjalë dhe çfarë e nxit një gjë të tillë? Kur dy bashkëshortët …

Read More »

GJUHA NGA MJALTI DHE GJUHA NGA UTHULLA!!

Ishin dy njerëz, fqinjë i njëri-tjetrit me dyqan, ku njëri prej tyre shiste mjaltë e tjetri shiste uthull. Për çudi ai që shiste uthull kishte shumë myshteri dhe mblidheshin shumë njerëz në dyqanin e tij! Pronari i dyqanit me mjaltë në vete tha ndoshta çmimi i lartë i mjaltit është …

Read More »

MOS U DËSHPËRO NGA SJELLJET E NJERËZVE

U ankua një person tek dijetari dhe i tha: Dijetar i nderuar! Pse nga ata që ju kam bërë mirë nuk gjej përveç tradhtisë dhe mashtrimit!? Dijetari heshti! Pyetësi:  Pse nga ata që i doja dhe isha i sinqertë me ta nuk gjej përveç ftohtësisë!? Dijetari heshti! Pyetësi: Pse njerëzit …

Read More »

KRIMI I SIHRIT (MAGJISË)

O ju musliman, udhëzimi është dhuratë e Allahut, dhe me të e begaton atë që donë nga robërit e Tij. Allahu na urdhëroi që ta ruajmë këtë begati nga çdo gjë që ia humb shkëlqimin dhe ia dëmton vlerën, mirëpo ka nga njerëzit, të cilët e shitën fenë e tyre …

Read More »

MBULESA QË KA NEVOJË PËR MBULESË!

Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botëve. Ndërsa përshëndetjet dhe bekimet qofshin për Muhammedin sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, familjen dhe shokët e tij. Nuk e di se ç’ndodh me mendjen e disa grave myslimane sot?! Pothuaj nuk gjen as një në mesin e dhjetë grave e cila ka shpëtuar nga …

Read More »

ÇFARË MUNDËSH TË BËSH PËR NJË MINUTË!!

Të lexosh suren Fatiha 7 herë dhe të fitosh 9800 shpërblime! Të lexosh suren Ihlas tri herë dhe ajo si sure është e barabartë me një të tretën e Kuranit! Të lexosh një faqe të Kuranit apo të mësosh një sure të shkurtër! Të thuash, la ilahe il-lAllahu vahdehu la …

Read More »

Hadithi 38: Lëmosha më e mirë

Feja islame ka nxitur në shpenzim dhe lëmoshë, përveç asaj që ka obliguar Allahu për dhënie të zeqatit. Krejt kjo që të shtohet afërsia ndërmjet njerëzve dhe të largohet zilia, urrejtja etj. Allahu ka premtuar shpërblim të madh për lëmoshën, për këtë arsye shokët e të Dërguarit bënin gara në …

Read More »

TË KËNAQI QË TË MASHTROJ!

Në shumicën e rasteve me ndërgjegjen tonë sillemi sipas rregullës “të kënaqi që të mashtroj”. Largohemi nga prindërit dhe e injorojmë vetminë e tyre, dhe nevojat e tyre, dhe pamundësinë e tyre, dhe mallëngjimin e tyre, dhe pastaj i vizitojmë në fund të javës, që të drekojmë me ta dhe …

Read More »

NËNTË YJET QË TA NDRIÇOJNË JETËN!!

*Ylli i parë*: Rikujto se Zoti yt ia falë atij që kërkon falje dhe ia pranon pendimin atij që pendohet dhe e pranon atë që kthehet kah Ai. *Ylli i dytë*: Mëshiroje të dobëtin, do bëhesh i lumtur. Ndihmoje nevojtarin, do shërohesh. Mos e mbaj me vete urrejtjen, do shërohesh. …

Read More »