Home / Tema Islame / Edukim dhe pastrim shpirti

Edukim dhe pastrim shpirti

ALLAHU XHENETIN NUK TA GARANTOI

Dije se Allahu furnizimin ta garantoi .. për këtë arsye mos u mërzit. Allahu nuk ta garantoi Xhenetin .. për këtë arsye mos u dembelos, po puno. Dije se të suksesshmit janë pakicë .. dhe se kënaqësia e dynjasë është kalimtare. Dhe se çdo begati, jashtë Xhenetit, bëhet hi dhe …

Read More »

SFIDAT E MUSLIMANIT PRAKTIKANT

1-  Cila është dispozita për ndryshimin e emrit të një personi, i cili e pranon Islamin, dhe dëshiron ta ndryshojë emrin e vjetër që ai ka pasur me një emër të ri Islam, dhe a është ky ndryshim i emrit i detyrueshëm për të apo jo? Përgjigje: Falënderimi i takon …

Read More »

A DO TA SHOHËSH DYNJANË PAS VDEKJES TËNDE!

Nëse do ta shohësh dynjanë pas vdekjes tënde, shikoje atë pas vdekjes së dikujt tjetër! Nëse e mediton se si të dashurit i harrojnë të dashurit e tyre të vdekur, atëherë do të jesh i bindur se më të dashurit e tu, do të harrojnë pas vdekjes tënde apo do …

Read More »

SI T’I SHLYEJ GJYNAHET E MIA!!

Në vazhdim do t’i cekim disa adhurime, të lehta dhe të përditshme, mirëpo me peshë të madhe, ngase ato i shlyejnë gjynahet dhe kjo padyshim është dhunti e madhe prej Allahut! 1. Shlyeji ato me këtë hadith: “Nuk ka njeri në tokë i cili thotë: “La ilahe il-lAllah, vAllahu ekber, …

Read More »

MBROJE VETEN MË KËTO FJALË!

– Nëse donë që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la havle ve la kuvete il-la bil-lah (Me emrin e Allahut, në Allahun u mbështeta nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut). – Nëse …

Read More »

TË PRIVUARIT.. KUSH JANË ATA?!

Plot nga njerëzit mendojnë se privimi nga pasuria, dhe mos posedimi i makinave dhe i vilave luksoze, është privimi më i rëndë, por çështja nuk është ashtu si mendojnë ata! I privuar.. është ai, i cili është privuar nga ëmbëlsia e thirrjes së Allahut! I privuar.. është ai, i cili …

Read More »

BARASPESHA E LUMTURISË SË VËRTETË!

Do shëndet = kapu për agjërimin. Do dritë në fytyrë = kapu për namazin e natës. Do kamje dhe bollëk = kapu për leximin e Kuranit. Do lumturi = fale namazin në kohën e vet. Do lehtësim = kapu për istigfar. Do që brenga të largohet = kapu për dua. …

Read More »

ÇFARË PËRGATITA UNË PËR AHIRET!

O ti njeri.. Kur lind, të thirret ezani pa mos falur namaz, dhe kur vdes, të falet namazi pa mos thirr ezan! Kur lind, nuk e dinë se kush të nxori nga barku i nënës tënde, kurse kur vdes, nuk e di se kush e mban kufomën tënde mbi supet …

Read More »