Home / Tema Islame / Edukim dhe pastrim shpirti

Edukim dhe pastrim shpirti

SHPREHJET PAS MARTESËS

– Dy apo disa muaj pas martese, fillojmë t’i dëgjojmë shprehjet: Më nuk më do! Ky nuk është personi që u martova! Mendoj se gabova dhe u nguta! U mashtrova!! – Ku qëndron problemi që të nxirren këto fjalë dhe çfarë e nxit një gjë të tillë? Kur dy bashkëshortët …

Read More »

GJUHA NGA MJALTI DHE GJUHA NGA UTHULLA!!

Ishin dy njerëz, fqinjë i njëri-tjetrit me dyqan, ku njëri prej tyre shiste mjaltë e tjetri shiste uthull. Për çudi ai që shiste uthull kishte shumë myshteri dhe mblidheshin shumë njerëz në dyqanin e tij! Pronari i dyqanit me mjaltë në vete tha ndoshta çmimi i lartë i mjaltit është …

Read More »

MOS U DËSHPËRO NGA SJELLJET E NJERËZVE

U ankua një person tek dijetari dhe i tha: Dijetar i nderuar! Pse nga ata që ju kam bërë mirë nuk gjej përveç tradhtisë dhe mashtrimit!? Dijetari heshti! Pyetësi:  Pse nga ata që i doja dhe isha i sinqertë me ta nuk gjej përveç ftohtësisë!? Dijetari heshti! Pyetësi: Pse njerëzit …

Read More »

ÇFARË MUNDËSH TË BËSH PËR NJË MINUTË!!

Të lexosh suren Fatiha 7 herë dhe të fitosh 9800 shpërblime! Të lexosh suren Ihlas tri herë dhe ajo si sure është e barabartë me një të tretën e Kuranit! Të lexosh një faqe të Kuranit apo të mësosh një sure të shkurtër! Të thuash, la ilahe il-lAllahu vahdehu la …

Read More »

TË KËNAQI QË TË MASHTROJ!

Në shumicën e rasteve me ndërgjegjen tonë sillemi sipas rregullës “të kënaqi që të mashtroj”. Largohemi nga prindërit dhe e injorojmë vetminë e tyre, dhe nevojat e tyre, dhe pamundësinë e tyre, dhe mallëngjimin e tyre, dhe pastaj i vizitojmë në fund të javës, që të drekojmë me ta dhe …

Read More »

NËNTË YJET QË TA NDRIÇOJNË JETËN!!

*Ylli i parë*: Rikujto se Zoti yt ia falë atij që kërkon falje dhe ia pranon pendimin atij që pendohet dhe e pranon atë që kthehet kah Ai. *Ylli i dytë*: Mëshiroje të dobëtin, do bëhesh i lumtur. Ndihmoje nevojtarin, do shërohesh. Mos e mbaj me vete urrejtjen, do shërohesh. …

Read More »

KOHËRA TË ÇUDITSHME!!

Kohëra të çuditshme!! Prindërit dhe nënat, kujdesem për veshjen dhe ushqimin e fëmijëve, dhe e harrojnë mbjelljen e vlerave dhe të moralit! Kohëra të çuditshme!! Punëtorët nuk janë të sinqertë në punët e tyre, me pretekst se pagat i kanë të ulëta, dhe harruan se Allahu i bekon në furnizim …

Read More »

SHFRYTËZOJE JETËN PARA SE TË SHFRYTËZON AJO!!

Isha fëmijë, dhe shpresoja të futem në medrese, dhe të mësoj si fëmijët e tjerë. Dhe me të vërtetë u futa në medrese, dhe e përjetova fëmijërinë time dhe rininë time, e pastaj, fillova të mërzitem nga kjo! Shpresova të futen në universitet, dhe me të vërtetë u futa në …

Read More »

CILËS KATEGORI I TAKON ?!

Nëse i mediton njerëzit, do t’i gjesh se janë katër kategorish! Kategoria e parë: E adhurojnë Allahun dhe në jetë janë të lumtur. Kategoria e dytë: E adhurojnë Allahun dhe në jetë janë të pikëlluar. Kategoria e tretë: I bëjnë gjynah Allahut dhe në jetë janë të lumtur. Kategoria e …

Read More »