Home / Tema Islame / Edukim dhe pastrim shpirti

Edukim dhe pastrim shpirti

SA I MJERI QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT!!

Sa i mjeri që është i biri i Ademit! Goditet me tri fatkeqësi, brenda ditës dhe natës, dhe nuk merr mësim nga asnjëra nga to! – Fatkeqësia e parë: Vitet i shkurtohen për çdo ditë, dhe ditën kur i shkurtohet viti i tij, ai nuk mërzitet! Kurse kur i pakësohet …

Read More »

KUSHTET E PENDIMIT

Sinqeriteti. Pendimi është adhurim, dhe për këtë arsye në të kushtëzohet ajo që është kusht në të gjitha adhurimet e tjera, e ajo është sinqeriteti. Largimi nga mëkati. Pendimi nuk mundet të paramendohet duke vazhduar me bërjen e mëkatit. Keqardhja për gjynahun e bërë. Keqardhja është pendim, dhe nëse zemra …

Read More »

TI BËHU I LUMTUR, EDHE PSE UNË JAM NË PIKËLLIM!!

Ishin dy burra, të cilët e kishin të njëjtën sëmundje, dhe shëroheshin në të njëjtin spital, dhe qëndronin në të njëjtën dhomë! Njëri nga ta, krevatin e kishte afër dritares, kurse tjetri afër derës hyrëse të dhomës. I pari nga ta, ia përshkruante të dytit bukuritë e natyrës, dhe pemët …

Read More »

SFIDAT E MUSLIMANIT PRAKTIKANT

1-  Cila është dispozita për ndryshimin e emrit të një personi, i cili e pranon Islamin, dhe dëshiron ta ndryshojë emrin e vjetër që ai ka pasur me një emër të ri Islam, dhe a është ky ndryshim i emrit i detyrueshëm për të apo jo? Përgjigje: Falënderimi i takon …

Read More »

VLERA E KËRKIM FALJES (ISTIGFARIT)

Është adhurim, me të cilin i afrohesh Allahut! Është sebep për faljen e gjynaheve! Allahu thotë: “e u thashë: “Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh”. Nuh 10. Është sebep për zbritjen e shiut! Allahu thotë: “që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm”. Nuh 11. Është …

Read More »

MËKATI I CILI TË FUT NË XHENET!!

Njëri nga të parët tanë tha: Njeriu ka mundësi ta vepron një mëkat, dhe të hyn në Xhenet, dhe të vepron një të mirë apo adhurim, dhe të hyn në Xhehenem!! Thanë: Si ka mundësi ashtu?! U përgjigj: E bën një gjynah dhe nuk ndalet duke e rikujtuar gjynahun e …

Read More »

O ZOT, TY TU DREJTOVA DHE MU PËRGJIGJE!!

Zoti  im, Ty tu drejtova dhe të thash: Unë po ndëshkohem dhe po ndjej dhembje! U përgjigje: “mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut!“. Zumer 53. Ty tu drejtova dhe të thash: Nuk e kam askënd, jam i mjerë! U përgjigje: “Ne jemi më pranë tij se damari i …

Read More »

SADAKAJA E PASTRON SHPIRTIN NGA VESET E KËQIJA DHE E ZBUKURON ATË ME VIRTYTE DHE VLERA

Sadakaja e pastron shpirtin nga veset e këqija dhe e mbron atë nga shumë fëlliqësira dhe kurthe të shejtanit. Ndër to numërojmë:  Sadakaja e largon njeriun prej vetisë së koprracisë dhe sëmundjes së lakmisë për të cilën na lajmëroi Allahu se mbrojta prej saj është shkak i shpëtimit: “Kushdo që …

Read More »