Home / Tema

Tema

SHPREHJET PAS MARTESËS

– Dy apo disa muaj pas martese, fillojmë t’i dëgjojmë shprehjet: Më nuk më do! Ky nuk është personi që u martova! Mendoj se gabova dhe u nguta! U mashtrova!! – Ku qëndron problemi që të nxirren këto fjalë dhe çfarë e nxit një gjë të tillë? Kur dy bashkëshortët …

Read More »

GJUHA NGA MJALTI DHE GJUHA NGA UTHULLA!!

Ishin dy njerëz, fqinjë i njëri-tjetrit me dyqan, ku njëri prej tyre shiste mjaltë e tjetri shiste uthull. Për çudi ai që shiste uthull kishte shumë myshteri dhe mblidheshin shumë njerëz në dyqanin e tij! Pronari i dyqanit me mjaltë në vete tha ndoshta çmimi i lartë i mjaltit është …

Read More »

MOS U DËSHPËRO NGA SJELLJET E NJERËZVE

U ankua një person tek dijetari dhe i tha: Dijetar i nderuar! Pse nga ata që ju kam bërë mirë nuk gjej përveç tradhtisë dhe mashtrimit!? Dijetari heshti! Pyetësi:  Pse nga ata që i doja dhe isha i sinqertë me ta nuk gjej përveç ftohtësisë!? Dijetari heshti! Pyetësi: Pse njerëzit …

Read More »

KRIMI I SIHRIT (MAGJISË)

O ju musliman, udhëzimi është dhuratë e Allahut, dhe me të e begaton atë që donë nga robërit e Tij. Allahu na urdhëroi që ta ruajmë këtë begati nga çdo gjë që ia humb shkëlqimin dhe ia dëmton vlerën, mirëpo ka nga njerëzit, të cilët e shitën fenë e tyre …

Read More »

ÇFARË MUNDËSH TË BËSH PËR NJË MINUTË!!

Të lexosh suren Fatiha 7 herë dhe të fitosh 9800 shpërblime! Të lexosh suren Ihlas tri herë dhe ajo si sure është e barabartë me një të tretën e Kuranit! Të lexosh një faqe të Kuranit apo të mësosh një sure të shkurtër! Të thuash, la ilahe il-lAllahu vahdehu la …

Read More »

TË KËNAQI QË TË MASHTROJ!

Në shumicën e rasteve me ndërgjegjen tonë sillemi sipas rregullës “të kënaqi që të mashtroj”. Largohemi nga prindërit dhe e injorojmë vetminë e tyre, dhe nevojat e tyre, dhe pamundësinë e tyre, dhe mallëngjimin e tyre, dhe pastaj i vizitojmë në fund të javës, që të drekojmë me ta dhe …

Read More »

NËNTË YJET QË TA NDRIÇOJNË JETËN!!

*Ylli i parë*: Rikujto se Zoti yt ia falë atij që kërkon falje dhe ia pranon pendimin atij që pendohet dhe e pranon atë që kthehet kah Ai. *Ylli i dytë*: Mëshiroje të dobëtin, do bëhesh i lumtur. Ndihmoje nevojtarin, do shërohesh. Mos e mbaj me vete urrejtjen, do shërohesh. …

Read More »

PROBLEMI I VAJZËS!

Një vajzë iu drejtua një dijetarit nëpërmjet celularit, dhe iu ankua se e ka një problem. Ajo i tha: E dua një djalë shumë! Katër vite rishtazi, agjëroj dhe falem, dhe përpiqem në adhurime, dhe i lutem Allahut në namaz që ai djalë, të vjen dhe të ma kërkon dorën …

Read More »