Home / Thirrja

Thirrja

TAKVIMI 1439/40H – 2018

Shoqata “THIRRJA” në kuadër të aktiviteteve të saja, sot më datë 19.01.2018, realizoi shpëndarjen e Takvimave.   Takvimi në vete përmban orarin kohor të namazeve përgjatë vitit 2018. Poashtu zbukurimin e tij e plotësoj edhe përmbajtja e disa lutjeve nga dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes.   Edhe pse nevoja …

Read More »

Hadithi 42: Fitri i Zekatit

Allahu i Lartësuar ka bërë për muslimanët kohë kur u ka lejuar që në të  gëzohen dhe të festojnë, të kënaqen me ushqime të këndshme dhe pije, dhe të zbukurohen me tesha të reja dhe të kenë pamje të bukur. Për t’i përfshirë gëzimi të gjithë muslimanët të pasurit dhe …

Read More »

HADITHI nr.519 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ibni Abbasi r.a. se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. rregullisht i ka kaluar netët i uritur (pa ngrënë), edhe familja e tij nuk kanë pasur darkë, kurse buka e tyre më së shumti ka qenë prej elbit.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

Read More »