Home / Thirrja

Thirrja

HADITHI nr.468 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Xhabiri r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. kaloi nëpër treg, kurse njerëzit ishin tubuar rreth tij. Pastaj kaloi pranë një cjapi të ngordhur me veshë të vegjël, e kapi për veshi dhe tha: “Cili prej jush dëshiron ta marrë për një dirhem?” I thanë: “Askush prej nesh …

Read More »

Shenjat që tregojnë se nuk po pi ujë mjaftueshëm

Gjithmonë lexojmë këshilla se duhet të pimë sa më shumë ujë për të qëndruar të hidratuar e të shëndetshëm. Megjithatë ka pasur debate të shumta në lidhje me sugjerimet se sa litra ujë duhet të pimë në ditë. Për këtë arsye, CNN publikon një artikull ku i jep fund njëherë …

Read More »

HADITHI nr.467 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga el-Mustevrid ibn Shedadi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Kjo botë (dunjaja) ndaj botës tjetër (Ahiretit) është sikur kur njëri prej jush ta vendosë gishtin e tij në det, pastaj le të shikojë me çka i kthehet (nga uji i detit).”   (Transmeton Muslimi)

Read More »

MBULESA QË KA NEVOJË PËR MBULESË!

Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botëve. Ndërsa përshëndetjet dhe bekimet qofshin për Muhammedin sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, familjen dhe shokët e tij. Nuk e di se ç’ndodh me mendjen e disa grave myslimane sot?! Pothuaj nuk gjen as një në mesin e dhjetë grave e cila ka shpëtuar nga …

Read More »

HADITHI nr.455 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn esh-Shihijr r.a. të ketë thënë: “I erdha të Dërguarit të All-llahut s.a.v.s., ndërsa ai ishte duke u falur. Në gjoksin e tij dëgjohej një ushtimë, sikurse ushtima e kazanit kur zien nga të qarët.” (Hadith sahih, transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)

Read More »