Postimet e Fundit

PËR NJË ZEMËR TË GJALLË…

Falënderimi i takon All-llahut, ndërsa bekimet dhe përshëndetjet tona qofshin për pejgamberin më të nderuar, Muhammedin sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem. Zemra është thelbi i jetës së njeriut. Jeta, shpëtimi dhe pastërtia e njeriut është e lidhur me jetën, shpëtimin dhe pastërtinë e zemrës. Këtë realitet për të cilin flasin argumentet …

Read More »