Postimet e Fundit

HADITHI nr.555 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Amr ibn el-Asi r.a. se një njeri e pyeti të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s.: “Cili Islam është më i mirë? Tha: “Ta ushqesh tjetrin dhe t’i japësh selam të njohurit e të panjohurit.”  (Muttefekun alejhi)

Read More »